معرفی شرکت

شرکت تعاونی فرهنگی علامه طباطبائی در شهریور 1377 با مجوز آموزش و پرورش شروع به کار نمود و در تاریخ 28/8/73 تحت شماره 1756 و به نام شرکت تعاونی فرهنگی علامه طباطبائی در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

 

براساس مجوز مربوطه این شرکت تعاونی می بایست در نقطه ای از شهرستان ساری به امور آموزشی و پرورشی ، بدون استفاده مستقیم از بودجه دولتی مبادرت ورزد. بنابراین در سال تحصیلی 74-73 با ثبت نام 97 نفر دانش آموز با استفاده از ملک استیجاری فعالیت آموزشی خود را رسما آغاز نمود. مرکز اصلی شرکت در ساری خیابان پانزده خرداد ، 20 متری اول ، جنب دانشگاه پیام نور احداث گردید.

 

سرمایه اولیه شرکت براساس آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره 13388 ء شامل مبلغ 20.000.000 ریال بود.

 

نظر به گسترش فعالیت های این تعاونی و با توجه به کمبود نقدینگی مورد نیازی در بعضی از مقاطع زمانی، سهامداران محترم اقدام به پرداخت وجوه علی الحساب به شرکت را نموده اند.

 

تعداد سهامداران 21 نفر بوده و اعضاء هیئت مدیره در بدو تاسیس شرکت عبارتند از:

 
1- حاج ابراهیم ملازاده سورکی (رئیس هیئت مدیره)
2- محمد تقی مداح (نایب رئیس هیئت مدیره)
3- عیسی امینی (عضو هیئت مدیره و مدیر عامل)
4- سیف اله حسین زاده (عضو و منشی )

5- جمشید محسنی ساروی (عضو هیئت مدیره و مدیر دبیرستان )

6- محمد ملازاده (عضو هیئت مدیره )
7- یحیی نوریان (عضو هیئت مدیره )

بازرس: 1-آقای نور محمد اصغری 2- آقای علی اصغر مهدوی

 
الف- اهداف شرکت

براساس آنچه که در اساسنامه شرکت تعریف شده است، موضوع شرکت عبارت است از ایجاد واحدهای آموزشی دوره های تحصیلی ابتدائی، راهنمائی، متوسطه یا مجتمع آموزشی « یا آموزشگاه های آمادگی و کنکور و کلاس های تقویتی.

 

بر اساس مقررات موضوعه در چهارچوب نظام آموزشی کشور جمهوری اسامی ایران به منظور به بهبود آموزش و پرورش عمومی و اعتلاء « تربیت دانش آموزان و ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی (سایر مواردی که به نحوی ، امر آموزش و پرورش دانش آموزان می باشد.

 

لذا براساس دیدگاه هایی که در متن اساسنامه شد و به تبع آن، این آموزشگاه در مهر ماه سال 1373 فعالیت آموزشی خود را رسما آغاز نمود. شواهد و قرائن  مستندات موجود حاکی از این واقعیت است که شرکت تعاونی فرهنگی علامه طباطبائی در مدت کوتاهی توانسته است جایگاه خود را به عنوان یک محیط آموزشی مطلوب در منطقه بدست آورد و با توجه به استقبال شایان توجه اهالی شریف ساری، در امر ثبت نام دانش آموزان خود در این واحد آموزشی، وظیفه خطیر گروه دست اندر کار این موسسه فرهنگی، برای حفظ أین موقعیت رضایت بخش، حفظ معیارهای یک محیط آموزشی مطلوب، اشاعه فرهنگ علمی و ترغیب دانش آموزان به فراگیری دروس، انتخاب کادر ورزیده و ماهر، انتخاب روش های سنجیده در برخورد با ناهنجاری هایی که گاهاً بروز می نماید و همچنین استفاده از فضای آموزشی مطلوب و تجهیزات مربوطه و برنامه ریزی مداوم و مستمر و ابتکارات جدید و سایر موارد از عمده عواملی است که در معرفی این واحد آموزشی به عنوان آموزشگاه پیشرو، مؤثر بوده اند.

 

با همه مواردیکه ذکر شده است، قطعاً نارسایی هایی نیز وجود دارد که ماند موفقیت قطعی این واحد آموزشی می باشد. برای رفع این نقیصه برنامه ریزی های عملی و منطقی امکان پذیر می باشد.

 

متعاقب شروع به کار این آموزشگاه در سال تحصیلی 74 - 73 ، 840 متر مربع زمین در سه پلاک مجاور هم به ارزش 000 ، 300 ، 130 ریال خریداری و در فروردین ماه 73 کلنگ احداث مدرسه با استفاده از سرمایه اعضاء و تسهیلات اخذ شده از منابع بانک به زمین زده شد، که پس از گذشت 5 ماه کاملاً به بهره برداری رسید و در سال تحصیلی 79 - 73 مورد استفاده قرار گرفت و هزینه احداث ساختمان و تاسیسات به مبلغ 1 لا 882،3 لا 39 ریال می باشد.

 

احداث و تکمیل پروژه با همکاری مساعد و بی دریغ اعضاء هیئت مدیره و آقای یحیی نوریان که به عنوان مسئول پروژه انتخاب شده بود، انجام پذیرفت.

 

مدرسه در اردیبهشت سال 1379 مصادف با هفته معلم توسط وزیر محترم تعاون وقت جناب آقای مهندس شافعی و مسئولان استان افتتاح گرد ید

 

احداث 1300 متر مربع زیربنا با 17 کلاس درس ، اتاق مشاور، اتاق کامپیوتر، اتاق تکثیر، کتابخانه، اتاق ورزش ء دفتر دبیران، دفتر کادر اداری، آزمایشگاه ( فیزیک شیمی و زیست) سالن چند منظوره ، آبدارخانه، سرایداری موتور خانه.

 

ساخت دیوار محوطه و محوطه سازی و احداث 6 دستگاه سرویس بهداشتی و ...

 

در تاریخ 23/ 4/80 اعضا بدون استفاده از سرمایه شرکت شخصاً حدود 700 متر مربع زمین به ارزش 300.000.000 ریال در مجاورت محوطه مدرسه خریداری کردند که جهت زمین ورزش در اختیار شرکت قرار داده شد.