برگزاری جلسه انجمن و اولیا و اهدا جوایز به برترین های علمی ،ادبی،پرورشی و اخلاقی         
 از حضور گرم شما اولیا محترم  سپاسگذاریم                    
                                                 ایرج کریمی                                                            
                   مدیر دبیرستان غیر دولتی علامه طباطبایی ساری متوسطه اول