به نام خدا

*آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند راحت تر می خوابند

*زندگی درست مثل نقاشی کردن است ،خطوط را با امید بکشید  اشتباهات را با آرامش پاک کنید  قلم  مو را در صبر غوطه ور کنید و با عشق رنگ بزنید.

*در امتحانات الهی حکمتی نهفته است روزی مصلحتش را خواهی فهمید او فقط می خواهد که به او اعتماد کنی پس با ایمانت قدم بردار نه با چشمانت.

*خدا را گفتم بگذارجهان را قسمت کنیم  آسمون مال تو ،زمین مال من!  خدا خندید و گفت تو بندگی کن همه دنیا مال تو

من هم مال تو...

*خدایا ما را ببخش که در کار خیر  یا ""جار"" زدیم یا ""جا"" زدیم

 

محمد تقی مداح

واحد مشاوره دبیرستان علامه طباطبایی ساری