آزمون  علوی متوسطه اول پایه هفتم                    

     دبیرستان علامه طباطبایی ساری